Who Does What Dper

Posted on

If you are looking for the answer of who does what dper, you’ve got the right page. We have approximately 1 FAQ regarding who does what dper. Read it below.

sunpytoolsreadmemd  master forestneosunpytools github

landi. Tukuyin ang mga salitang mabubuo batay sa mga titik

Ask: landi. Tukuyin ang mga salitang mabubuo batay sa mga titik na nakarambol. 1.BUNGLLY-
2. KHAIRAPNA.
3. PAGNABAUOS
4. DPER EPSYNO
5.KIS RIDMINSAYNO​

Answer:

1.

2.KAHIRAPAN

3.

4.DEPRESYON

5.DISKRIMINASYON

Explanation:

YAN LANG PO ANG ALAM KO

1.BULLYING

2.KAHIRAPAN

3.

4.DEPRESYON

5.DISKRIMINASYON

Not only you can get the answer of who does what dper, you could also find the answers of and landi. Tukuyin ang.