Oscar De La Renta Ad

If you are looking for the answer of Oscar De La Renta Ad, you've got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding Oscar De La Renta Ad. Read it below.

twenty blog oscar de la renta spring  ad campaign fashion

study the self-portrait of Cagayan de Oro artist Oscar floirendo​

Ask: study the self-portrait of Cagayan de Oro artist Oscar floirendo​

Explanation:

i thought Oscar floirendos self-portrait the most interesting of all the pieces. in a triptych we see three version of him self

Sinasabing ang pinakaunang nobelista sa modernong panahon A. Miguel de

Ask: Sinasabing ang pinakaunang nobelista sa modernong panahon

A. Miguel de Cervantes
B. Juan dela Cruz
C. Oscar Oyda
D. Miguel malvar​

Answer:

d.

Explanation:

nakita ko sa history. alangan siya yun .

4. Aling titik ang may wastong pagkakasunod-sunod para sa kabayaran

Ask: 4. Aling titik ang may wastong pagkakasunod-sunod para sa kabayaran ng paggamit ng
sumusunod na salik ng produksiyon:
lupa-manggagawa-kapital-entreprenyur
A. interes-kita-sahod-renta
B. kita-interes-renta-sahod
C. renta-sahod-interes-kita
D. sahod-renta-kita-interes​

Answer:

a

Explanation:

una Ang interest mo Kung magkono tapos Yun Ang Kita sahod tsaka bayaran Ang mga etc at renta

Pagkakaiba ng tubo at renta

Ask: Pagkakaiba ng tubo at renta

Explanation:

ang tubo ay ang sobra matapos ibawas ang puhunan mula sa kabuuang kita, ito rin ang ginagawang sukatan o basehan kung ang isang negosyo ay kumita o hindi habang ang renta naman ay kilala bilang pagkuha ng pera ayon sa kasunduan kung saan ang pagbabayad ay ginawa para sa mga taong hindi makapagbabayad ng buo na nagiging pansamantalang bayad.

A.ang kawanihan ng rentas internasB.ang kawanihan ng rentas internasC.ang kawanihan

Ask: A.ang kawanihan ng rentas internas
B.ang kawanihan ng rentas internas
C.ang kawanihan ng internas rentas
D.ang kawanihan ng internas rentas​

Answer:

C.

Explanation:

Hipe its help pa brainles thank u

The sum of the ages of Oscar and Andrei is

Ask: The sum of the ages of Oscar and Andrei is 40. Oscar is 4 years older than Andrei. How old is Oscar?

Answer:

Oscar is 44 years old

Step-by-step explanation:

i think hehe

My friend Oscar is a “walking encyclopedia.” Column 1 a.

Ask: My friend Oscar is a “walking encyclopedia.” Column 1 a. Oscar has a wide vocabulary and a very knowledgeable person. b. Oscar loves to read encyclopedias. c. Oscar has a unique vocabulary skill. d. Oscar knows the meaning of a lot of words. a. Oscar has a wide vocabulary and a very knowledgeable person. b. Oscar loves to read encyclopedias. c. Oscar has a unique vocabulary skill. d. Oscar knows the meaning of a lot of words.​

Answer:

a. Oscar has a wide vocabulary and a ver knowledgeable person

May magawa ba si mayor Oscar S Moreno sa Cagayan

Ask: May magawa ba si mayor Oscar S Moreno sa Cagayan de Oro city bulua

Answer:

Duno what is the answer?

renta kahulugan kasingkahulugan at kasalungat​

Ask: renta kahulugan kasingkahulugan at kasalungat

Answer:

upa kasalungat - Hindi pinauupahan

__ang nag babayad ng renta​

Ask: __ang nag babayad ng renta

Answer:

ang nakikitira sa rentahan

Answer:

ay nakatira sa ni rerentahang bahay

Explanation:

yan po hehe

Not only you can get the answer of Oscar De La Renta Ad, you could also find the answers of __ang nag babayad, My friend Oscar, A.ang kawanihan ng, renta kahulugan kasingkahulugan, and Sinasabing ang pinakaunang.

Nothing Found

Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.